Jaarbijlage schoolgids

Naast onze meerjarenschoolgids maken wij elk jaar een jaarbijlage. Daarin staan specifiek de zaken die met het betreffende schooljaar te maken hebben.
Deze wordt in het begin van het schooljaar, samen met de jaarkalender op papier meegegeven.

Schoolgidsbijlage 2020-2021