De leerlingenraadOnze school heeft een leerlingenraad die gevormd wordt door leerlingen uit groep 5 t/m 8. Zij worden jaarlijks door de eigen groep gekozen. 
Ze vergaderen elke maand over zaken die zij belangrijk vinden. Zij verzamelen hun ideeën in de groepen en brengen deze in op de vergadering.
Ook kunnen onderwerpen door groepsgenoten aangedragen worden. 

Ze organiseren jaarlijks een kleine actie om over hun eige leerlingraadbudget te kunnen beschikken. Ook wordt door de OR geld beschikbaar gesteld, zodat ze hun plannen kunnen realiseren.

De raad wordt begeleid door juf Janneke en juf Nicolet.