Onze school


OBS Oostenbrink is de openbare basisschool van Hollandscheveld. De school die midden in de gemeenschap staat, een school voor iedereen. We voelen ons verbonden met Hollandscheveld, zijn het trefpunt voor ouders en leerlingen, nemen verantwoordelijkheid voor onze omgeving en willen er een belangrijke rol spelen.

Het accent op menselijke waarden
OBS Oostenbrink is een echte ontmoetingsschool. Een school waar het accent ligt op de menselijke waarden. Iedereen is gelijkwaardig, mag inbreng hebben en wordt gehoord. Daarom zijn steeds meer ouders actief betrokken. Dat wordt gewaardeerd. Typisch Hollandscheveld en ook typisch de Oostenbrink.

Helder en duidelijk voor een optimaal leerklimaat
Een goed leerklimaat begint met rust, respect en regels. Niet voor niets accenten waar de Oostenbrink sterk de nadruk op legt. De schoolregels zijn hierin duidelijk:
 
Openbaar onderwijs
OBS Oostenbrink is een school voor iedereen en daarom een goede afspiegeling van de maatschappij. Onze leerlingen komen uit allerlei milieus en hebben geen of verschillende geloofsovertuigingen. Daarvoor is bij Oostenbrink alle ruimte. Zo leren de kinderen dat er nog meer is dan wat ze van thuis al meekrijgen, een ontdekking en verrijking op zich. Met respect voor elkaars overtuiging, verandert vreemd in waardering voor elkaar. Een ideale situatie om samen verder te leven, wonen en leren!