VakantieDe schoolvakanties worden in gezamenlijk overleg door de onderwijsbesturen in de gemeente Hoogeveen vastgesteld. De afspraak is dat iedereen zich daar aan houdt. Bijeen, dus onze school ook, houdt zich aan die afspraak, zodat gezinnen niet met verschillende vakantieregelingen worden geconfronteerd.                                                                                 

Het voortgezet onderwijs kent andere lesuren, waardoor er een verschil kan onstaan. Zo kan een vakantie bij het VO afwijken van het basisonderwijs..
                                                                                                                                                           

Vakantierooster 2022 - 2023


Herfstvakantie 17 oktober - 21 oktober
Kerstvakantie 26 december - 6 januari
Voorjaarsvakantie 27 februari - 3 maart
Goede vrijdag/Pasen 7 april - 10 april
Meivakantie 24 april - 5 mei
Hemelvaart 18 mei - 19 mei
Pinksteren 29 mei
Zomervakantie 24 juli - 1 september

 


Verlof buiten de schoolvakanties, mag dat?
 

Uw kind is vanaf 5 jaar leerplichtig. De leerplichtwet biedt de directeur van de school de mogelijkheid om, in uitzonderlijke situaties toestemming te geven voor extra verlof.
Lees meer.