VakantieDe schoolvakanties worden in gezamenlijk overleg door de onderwijsbesturen in de gemeente Hoogeveen vastgesteld. De afspraak is dat iedereen zich daar aan houdt. Bijeen, dus onze school ook, houdt zich aan die afspraak, zodat gezinnen niet met verschillende vakantieregelingen worden geconfronteerd.                                                                                 

Het voortgezet onderwijs kent andere lesuren, waardoor er een verschil kan onstaan. Zo kan een vakantie bij het VO afwijken van het basisonderwijs..
                                                                                                                                                           

Vakanties 2023-2024

 
Herfstvakantie 23 oktober 2023 t/m  27 oktober 2023
Kerstvakantie 25 december 2023 t/m 5 januari 2024
Voorjaarsvakantie 19 februari 2024 t/m 23 februari 2024
Goede vrijdag/Pasen 29 maart 2024 t/m 1 april 2024
Meivakantie 29 april 2024 t/m 10 mei 2024
Hemelvaart In meivakantie
Pinksteren 20 mei 2024
Zomervakantie 22 juli 2024 t/m 30 augustus 2024


Verlof buiten de schoolvakanties, mag dat?
 

Uw kind is vanaf 5 jaar leerplichtig. De leerplichtwet biedt de directeur van de school de mogelijkheid om, in uitzonderlijke situaties toestemming te geven voor extra verlof.
Lees meer.