Stichting Leergeld Hoogeveen De wetswijziging in de regeling rond de vrijwillige ouderbijdrage heeft landelijk gevolgen gehad voor de werkwijze van de stichtingen Leergeld. Leergeld Nederland heeft geconstateerd, dat voor het probleem van de vrijwillige ouderbijdrage in het onderwijs tot nu niet echt goede oplossingen zijn gevonden. De verplichting voor scholen om alle kinderen te laten deelnemen aan excursies en de kosten voor de kinderen van ouders die dit niet kunnen betalen zelf voor hun rekening te nemen heeft tot ongewenste gevolgen geleid. Scholen in armere wijken hebben hun aanbod moeten versoberen of hebben besloten tot afschaffing van excursies. De Stichting Leergeld Hoogeveen acht deze ontwikkeling ongewenst.

m alle kinderen toch dezelfde kansen te blijven bieden, heeft het bestuur van de Stichting Leergeld Hoogeveen besloten de helpende hand weer te bieden, dat houdt in dat we terugvallen op de vorige regelingen. Dit betekent het volgende:

Vrijwillige ouderbijdrage: deze kosten worden niet vergoed door de stichting.
Eendaagse excursie: de kosten worden vergoed door de stichting.

Deze regeling geldt voor de ouders die hiervoor volgens de normen van de stichting in aanmerking komen. De ouders kunnen een aanvraag indienen via de website: Stichting Leergeld Hoogeveen