Schoolregels


Met een eental heldere regels willen we als school een veilige plaats bieden aan iedereen. Daarbij is het van belang dat u als ouder deze regels ondersteunt. 

Boven alles is een positieve opstelling van alle betrokkenen van belang. Daarom hebben we een aantal gedragsregels benoemd die we graag in de school terugzien, door kinderen en volwassenen.

Wat zien we graag op onze school?
Onze uitgangspunten zijn: 


Schoolregels
De basisregels zijn voor de hele school en overal waar we in schoolverband naar toe gaan.
We willen ook duidelijk zijn in welke gedrag we niet accepteren (onacceptabel gedrag)


We accepteren geen:
Bij één van deze misdragingen belt de leerkracht/leerling naar de ouders om u op de hoogte te brengen.

Groepsregels
Daarnaast kennen we de groepsregels. Deze worden samen met de kinderen benoemd en vastgelegd aan het begin van elk schooljaar. Ook nu gelden de positieve uitgangspunten.  Als kinderen zich niet aan deze groepsregels houden (teveel praten, niet luisteren, vervelend gedrag etc.) krijgen ze een streepje achter hun naam. Bij drie streepjes moet het kind een kwartier nablijven. Het kind belt hierover naar zijn/haar ouders.