De schoolgids


Schoolgids 2019-2021
De schoolgids is als het ware het handboek van de school. Alles wat er in de school speelt,  waarom en hoe we het georganiseerd hebben, belangrijke gegevens, u kunt het er allemaal in terugvinden. 

Voorwoord en inhoudsopgave schoolgids

Schoolgids 2019-2021