De schoolgids


Schoolgids

De schoolgids is als het ware het handboek van de school. Alles wat er in de school speelt,  waarom en hoe we het georganiseerd hebben, belangrijke gegevens, u kunt het er allemaal in terugvinden. 

 

Schoolgidsbijlage

Naast onze meerjarenschoolgids maken wij elk jaar een jaarbijlage. Daarin staan specifiek de zaken die met het betreffende schooljaar te maken hebben.
Deze wordt in het begin van het schooljaar, samen met de jaarkalender op papier meegegeven.

Via onderstaande link kunt u de schoolgids en de schoolgidsbijlage vinden. 

Schoolgids 2023-2024
Schoolgids bijlage 2023-2024