Ons onderwijs


De onderbouw: groep 1, 2, 3 en 4.

Spelen is leren. Zo zou je de activiteiten in groep 1 en 2 van onderbouw mogen noemen. Binnen het ontwikkelingsgericht onderwijs gaan wij uit van praktische situaties, die zinvolle leersituaties worden. Thema's zijn o.a. de seizoenen, de omgeving, wonen, verkeer, dieren, supermarkt, sprookjes, fantasie. Er komen allerlei activiteiten aan de orde die de ontwikkeling van de taal, sociale gedrag, motoriek en de basis van het rekenen bevorderen.

Vanaf groep 3 wordt het leren met wat meer regels omkleed. Dan wordt het thematisch werken aangevuld met een methode voor rekenen en schrijven. Vanaf groep 4 komt daar nog een methode voor spelling en lezen bij.

De bovenbouw: groep 5, 6, 7 en 8.
In de bovenbouw krijgt het methodisch leren een verdere verbreding en verdieping. Daarnaast worden zelfstandig werken, tempoverschillen en individuele- en groepsopdrachten belangrijke onderdelen van de verdere ontwikkeling. Bij elke groep horen kerncijfers als het gaat om leerstof- beheersing, kennisniveau en de ontwikkeling. Deze worden gemeten en waar nodig extra gestimuleerd.
 

Met de ontwikkeling en de capaciteiten van het kind als belangrijke randvoorwaarden, worden de normen op alle terreinen in kaart gebracht. Al te grote afwijkingen, naar boven en naar beneden, kunnen zo op tijd worden gesignaleerd.
 

De Oostenbrink heeft naast speciale programma's ook diverse mogelijkheden voor leerlingen die een extra zetje nodig hebben. Overigens bestaan excellentie of achterblijvende leerontwikkelingen vaak alleen op deelgebieden. Ieder kind ontwikkelt zich anders. Daar is alle ruimte voor, binnen een gelijkwaardige behandeling. Ze zijn ons allemaal even lief. Alleen de intensiteit en zwaarte van de leerstof wordt aangepast aan de verschillende niveaus.