De talentgroepTalent theorie
Voor kinderen waarvan wordt vastgesteld dat zij meer aankunnen dan de gemiddelde kinderen kan de school een aanbod samenstellen waarin uitdaging en verdieping centraal staan. De school beschikt over het toetsinstrument SIDI dat behulpzaam kan zijn bij het vaststellen van die extra behoeften. Daarnaast kan onderzoek door een extern deskundige aantonen dat de kinderen over een bovengemiddeld of hoog IQ beschikken. Net als bij zorg over een achterstand of hiaat is het heel leerling afhankelijk wat er geboden moet worden aan (extra) leerstof. Voor advies kunnen wij terecht bij het Bijeen-netwerk Talent en de ervaring op andere scholen. De school beschikt zelf vanuit het verleden over een verdiepend aanbod voor o.a. rekenen. 
Uitdagend aanbod in de Talentklas
De scholen van Bijeen werken samen om meer- en hoogbegaafde kinderen het onderwijs te bieden dat ze nodig hebben. Voor (hoog)begaafde leerlingen is het prettig om regelmatig met gelijkgestemden les te krijgen . Daarom is er een boven schoolse Talentklas voor leerlingen uit groep 5 t/m 8. De kinderen krijgen één dag per week les van een leerkracht die gespecialiseerd is in onderwijsbegeleiding van meer- en hoogbegaafde leerlingen.


Talent praktijk
Sommige kinderen kunnen minder goed leren en stromen uiteindelijk uit naar het praktijkonderwijs. Vaak kunnen deze kinderen ontzettend goed met de handen werken, dit komt minder aanbod op reguliere scholen. Daarom hebben wij sinds dit schooljaar ook een aanbod voor deze kinderen. 
Praktisch aanbod in de Talentklas Praktijk.                                                  
De scholen van Bijeen werken samen om moeilijk lerende en praktisch ingestelde leerlingen het onderwijs te bieden dat ze nodig hebben. Voor deze leerlingen is het prettig om regelmatig met gelijkgestemden les te krijgen. Daarom is Bijeen gestart met een pilot voor leerlingen van groep 8 met een boven schoolse Talentklas Praktijk. De leerlingen gaan leren door te doen. Ze werken in de Talentklas Praktijk aan het verbeteren van hun praktische vaardigheden en gaan aan de slag in praktijklokalen. Ze doen ervaringen op bij verschillende bedrijven en instellingen uit de regio. Ook zal er intensief samengewerkt worden met RSG Wolfsbos voor het volgen van praktijklessen. Op deze manier worden leerlingen in hun kracht gezet.